Anna Melander

2014-11-09 19.02.30

Jag fann flamencon ganska sent i livet, jag var kanske 35 år, men jag har dansat så länge jag kan minnas. Att röra sig i musik väcker mina livsandar till liv. Jag känner mig levande. När jag upptäckte flamencon kändes det som att jag hittat hem.

Flamenco för mig är en form för att uttrycka mig själv och mina känslor tillsammans med andra i samspel och lek. Flamencon inbegriper både min kropp, mitt tänkande och min själ och när alla delarna faller på plats både i mig själv och sammanhanget uppstår magi eller på flamencospråk duende.

Flamencoveckan på Jylland upptäckte jag 2012 och det var lycka! Flamenco från morgon till sena kvällen i en hel vecka tillsammans med andra lika passionerade människor. Det är ett fantastiskt koncept med en blandning av lektioner (för mig i både sång och dans), föreläsningar, föreställningar, utflykter, diskussioner, suverän mat, service och organisation, gemenskap med nya vänner, lek (juerga), skratt och prestigelöst utforskande av konstformen flamenco!

Det blir ett lärande som införlivas när man stannar kvar i det – koreografi, sånger, rytm och musik – under en hel vecka och prövar sig fram tillsammans med andra. Detta lärande pågår inte bara på lektioner utan också vid sidan av, under pauser, då vi hjälper varandra och även på kvällarna då alla som vill samlas till juerga. Även lärarna deltar generöst i alla aktiviteter utanför lektionerna.

För att uttrycka sig kort: Flamencoveckan på Jylland är en veckolång kollektiv DUENDE!

Anna Melander

Privatfoto fra og af Anna Melander.